Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
657.867 26C
26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam :
DDC 657.867
Tác giả CN Bộ Tài Chính
Nhan đề 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 369tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Chuẩn mực
Từ khóa tự do 26
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161370
0022
004BF734867-1A5E-46E3-8A57-6527E4BD5A6E
005201701101553
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170110155335|bnamtd|y20170110153423|znamtd
082 |a657.867|b26C
100 |aBộ Tài Chính
245 |a26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam : |bHệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / |cBộ Tài Chính
260 |aH. : |bLao động, |c2011
300 |a369tr. ; |c24cm
653 |aViệt Nam
653 |aKế toán
653 |aChuẩn mực
653 |a26
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/26chuanmucktvn/26chuanmucktvn_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào