Khóa luận
420 PH-D
How to enrich English vocabulary /
DDC 420
Tác giả CN Phạm, Thị Dịu
Nhan đề How to enrich English vocabulary / Phạm Thị Dịu; Le Thi Anh Tuyet, M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 51 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Enrich
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Vocabulary
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(2): 09103034, 09103191
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158910
0028
00414F78F26-4E65-47DA-8AA3-C64E9558CE00
005201610101456
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161010145635|bminhkhue|y20161010102913|zminhkhue
082 |a420|bPH-D
100 |aPhạm, Thị Dịu
245 |aHow to enrich English vocabulary / |cPhạm Thị Dịu; Le Thi Anh Tuyet, M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a51 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aEnrich
653 |aEnglish
653 |aVocabulary
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(2): 09103034, 09103191
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/phamthidiu/how-to-enrich-english-vocabulary_01thumbimage.jpg
890|c1|d1|a2|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103034 Kho Khoa Tiếng Anh 420 PH-D Khóa luận 1
2 09103191 Kho Khoa Tiếng Anh 420 PH-D Khóa luận 2
  1 of 1