Khóa luận
420 VU-T
How to improve speaking skills for first-year-English-majored students /
DDC 420
Tác giả CN Vũ, Thu Trang
Nhan đề How to improve speaking skills for first-year-English-majored students / Vũ Thu Trang; Lê Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Tùng thư Hanoi Open University; Faculty of English
Thuật ngữ chủ đề Improve
Từ khóa tự do Speaking
Từ khóa tự do Skill
Từ khóa tự do first-year-English-majored students
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01602620
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103163
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150692
0028
004217AD4A8-C635-480E-9F7B-C080A40508F9
005201604150958
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160415095835|bminhkhue|y20160413152032|zminhkhue
082 |a420|bVU-T
100 |aVũ, Thu Trang
245 |aHow to improve speaking skills for first-year-English-majored students / |cVũ Thu Trang; Lê Phương Thảo
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a60 tr. ; |cA4
490 |aHanoi Open University; Faculty of English
650 |aImprove
653 |aSpeaking
653 |aSkill
653 |afirst-year-English-majored students
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01602620
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103163
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2015/420/vuthutrang/lu_n van t_t nghi_p_vu thu trang_01thumbimage.jpg
890|c1|d0|a2|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103163 Kho Khoa Tiếng Anh 420 VU-T Khóa luận 2
2 01602620 Kho Khóa luận 420 VU-T Khóa luận 1
  1 of 1