Khóa luận
420 NG-T
How to improve listening skills for the second - year students at faculty of English, Hanoi Open University /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Kim Thanh
Nhan đề How to improve listening skills for the second - year students at faculty of English, Hanoi Open University / Nguyễn Kim Thanh; Hoàng Tuyết Minh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 63 tr. ; A4
Tùng thư Hanoi Open University; Faculty of English
Thuật ngữ chủ đề Improve
Từ khóa tự do Skills
Từ khóa tự do Listening
Từ khóa tự do Second-year students
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01602626
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150667
0028
0048F0E7025-1758-4B24-9868-73015C62E61A
005201604110858
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160411085820|zminhkhue
082 |a420|bNG-T
100 |aNguyễn, Kim Thanh
245 |aHow to improve listening skills for the second - year students at faculty of English, Hanoi Open University / |cNguyễn Kim Thanh; Hoàng Tuyết Minh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a63 tr. ; |cA4
490 |aHanoi Open University; Faculty of English
650 |aImprove
653 |aSkills
653 |aListening
653 |aSecond-year students
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01602626
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103179
890|c1|d0|a2|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103179 Kho Khoa Tiếng Anh 420 NG-T Khóa luận 2
2 01602626 Kho Khóa luận 420 NG-T Khóa luận 1
  1 of 1