Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
572.8 VO-L
Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng /
DDC 572.8
Tác giả CN Võ, Thị Thương Lan
Nhan đề Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng / Võ Thị Thương Lan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 191 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày cấu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic, tái bản và sửa chữa ADN, phiên mã và kiểm soát phiên mã, dịch mã tổng hợp protein, kĩ thuật ADN tái tổ hợp
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Từ khóa tự do Tế bào
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 01102689-93, 01104094-6, 10100332-3
000 00000caa a2200000 4500
0014788
0021
0048157
005201708180858
008110614s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c29000
039|a20170818085814|bthaonguyen.cnsh|c20150115093904|dhou10|y20140830225948|zadmin
082 |a572.8|bVO-L
1000 |aVõ, Thị Thương Lan
24510|aGiáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng / |cVõ Thị Thương Lan
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011
300 |a191 tr. ; |c24 cm
520 |aTrình bày cấu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic, tái bản và sửa chữa ADN, phiên mã và kiểm soát phiên mã, dịch mã tổng hợp protein, kĩ thuật ADN tái tổ hợp
653 |aSinh học
653 |a Giáo trình
653 |a Sinh học phân tử
653 |a Tế bào
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 01102689-93, 01104094-6, 10100332-3
890|a10|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102689 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 1 Hạn trả:29-08-2017
2 01102690 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 2
3 01102691 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 3
4 01102692 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 4 Hạn trả:26-09-2017
5 01102693 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 5
6 01104094 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 6
7 01104095 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 7 Hạn trả:29-08-2017
8 01104096 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 8
9 10100333 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 9 Hạn trả:08-11-2017
10 10100332 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.8 VO-L Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào