Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657.071 DO-T
Giáo trình tổ chức công tác kế toán /
DDC 657.071
Tác giả CN Đoàn, Xuân Tiên
Nhan đề Giáo trình tổ chức công tác kế toán / Đoàn Xuân Tiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2006
Mô tả vật lý 286 tr. : Bảng ; 21 cm.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kinh tế và Quản trị khinh doanh
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về công tác tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ kế toán và công tác hoạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán và công tác kiểm tra kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tổ chức
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(36): 06100481-500, 06100731, 06100733-42, 06100891, 06100915-7, 06100920
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136193
0021
00445B3E09A-10B7-41AB-A518-D878FCD0556F
005201507301111
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20150730111141|ztrangdk
082 |a657.071|bDO-T
100 |aĐoàn, Xuân Tiên
245 |aGiáo trình tổ chức công tác kế toán / |cĐoàn Xuân Tiên
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2006
300 |a286 tr. : |bBảng ; |c21 cm.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kinh tế và Quản trị khinh doanh
520 |aTrình bày những vấn đề chung về công tác tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ kế toán và công tác hoạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán và công tác kiểm tra kế toán
653 |aGiáo trình
653 |aKế toán
653 |aTổ chức
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(36): 06100481-500, 06100731, 06100733-42, 06100891, 06100915-7, 06100920
890|a36|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06100481 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 1
2 06100482 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 2
3 06100483 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 3
4 06100484 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 4
5 06100485 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 5
6 06100486 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 6
7 06100487 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 7
8 06100488 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 8
9 06100489 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 9
10 06100490 Kho Khoa Kinh tế 657.071 DO-T Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào