Giáo trình
349.597 NG-T
Giáo trình pháp luật đại cương /
DDC 349.597
Nhan đề Giáo trình pháp luật đại cương / Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 284 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về nhà nước và nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội của pháp luật. Hình thức pháp luật, luật dân sự, luật lao động, luật hành chính, đất đai, luật hình sự Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đại cương
Môn học Pháp luật đại cương-7A5510.13
Môn học Pháp luật đại cương-7A1011.13
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 01101692, 01101849, 01102517
000 00000cam a2200000 4500
00128549
0021
00478DD0097-38D2-4454-A121-C9E24880A554
005202307210956
008100402s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c36000 VND
039|a20230721095638|btdnam|c20230323101433|dtdnam|y20150205084819|zhonghanh
041 |avie
044 |avm|
082 |a349.597|223|bNG-T
24510|aGiáo trình pháp luật đại cương / |cChủ biên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
260 |aHà Nội : |bNxb Giáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a284 tr. ; |c24 cm
520 |aTrình bày lý luận chung về nhà nước và nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội của pháp luật. Hình thức pháp luật, luật dân sự, luật lao động, luật hành chính, đất đai, luật hình sự Việt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aĐại cương
692|aPháp luật đại cương|b7A5510.13
692|aPháp luật đại cương|b7A1011.13
7000 |aNguyễn, Thị Thanh Thúy|eChủ biên
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 01101692, 01101849, 01102517
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/gtphapluatdaicuong/gtphapluatdaicuong_001thumbimage.jpg
890|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102517 Kho Khoa Luật 349.597 NG-T Giáo trình 3
2 01101692 Kho Khoa Luật 349.597 NG-T Giáo trình 1
3 01101849 Kho Khoa Luật 349.597 NG-T Giáo trình 2
  1 of 1