Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
664 NG-B
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm /
DDC 664
Tác giả CN Nguyễn, Bin
Nhan đề Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm / GS. TSKH. Nguyễn Bin. Tập 1, Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học công nghệ, 2004
Mô tả vật lý 262 tr ; 24 cm
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Nguyên lí
Từ khóa tự do Hóa chất
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(5): 01206395, 10100248, 10100250-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127650
0022
00443FCDD92-81D6-4C14-9671-85B2CE0F1FE0
005201501281542
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20150128154214|zthuvienhou01
082 |a664|bNG-B
1000 |aNguyễn, Bin
24510|aCác quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm / |cGS. TSKH. Nguyễn Bin. |nTập 1, |pCác quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén.
260 |aHà Nội : |bKhoa học công nghệ, |c2004
300 |a262 tr ; |c24 cm
653 |aCông nghệ
653 |aThực phẩm
653 |aNguyên lí
653 |aHóa chất
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(5): 01206395, 10100248, 10100250-2
890|a5|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206395 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-09-2019
2 10100248 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:23-09-2019
3 10100250 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 3
4 10100251 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 4
5 10100252 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào