Sách TK Tiếng Việt
664 NG-B
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm.
DDC 664
Tác giả CN Nguyễn, Bin
Nhan đề Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 2, Phân riêng hệ không đồng nhất, khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng
Nhan đề GS. TSKH Nguyễn Bin
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Mô tả vật lý Sơ đồ
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Công nghệ hóa chất
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(12): 01206219, 01206225-35
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 01206224, 01206404-5, 10100249, 10100253, 10100255-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127639
0022
0043EFE836E-21D3-46F3-BAC2-7498FC476349
005201804051611
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180405161056|bthaonguyen.cnsh|c20170524144050|dthaonguyen.cnsh|y20150128151423|zthuvienhou01
082 |a664|bNG-B
100|aNguyễn, Bin
245 |aCác quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. |nTập 2, |pPhân riêng hệ không đồng nhất, khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng
245|cGS. TSKH Nguyễn Bin
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a320tr. ; |c24cm.
300|bSơ đồ
653 |aThực phẩm
653 |aCông nghệ hóa chất
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(12): 01206219, 01206225-35
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 01206224, 01206404-5, 10100249, 10100253, 10100255-7
890|a20|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206404 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:16-04-2021
2 01206405 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 2
3 01206224 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 664 NG-B Sách Tiếng Việt 3
4 01206225 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 4
5 01206226 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 5
6 01206227 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 6
7 01206228 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 7
8 01206229 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 8
9 01206230 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 9
10 01206231 Kho Sách TK Tiếng Việt 664 NG-B Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào