Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.3815 PH-H
Kỹ thuật Mạch điện tử /
DDC 621.3815
Tác giả CN Phạm, Minh Hà
Nhan đề Kỹ thuật Mạch điện tử / Phạm Minh Hà
Lần xuất bản In lần thứ 8 có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật., 2006.
Mô tả vật lý 433 tr ; 27 cm
Tóm tắt Các vấn đề cơ sở mạch điện: khái niệm, cơ sở phân tích mạch điện tử, mạch hồi tiếp, sơ đồ cơ bản của tầng khuyếch đại tín hiệu nhỏ dùng Tranzistor và mạch ghép giữa các tầng, các loại mạch khuyếch đại, mạch tính toán, mạch điều khiển...
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Kỹ thuật.
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(4): 01207192-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125397
0022
004EC406485-659D-4CBE-82D4-7A5F25F25664
005201501190928
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20150119092811|zhou06
082 |a621.3815 |bPH-H
1000 |aPhạm, Minh Hà
24510|aKỹ thuật Mạch điện tử / |cPhạm Minh Hà
250 |aIn lần thứ 8 có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật., |c2006.
300 |a433 tr ; |c27 cm
520 |aCác vấn đề cơ sở mạch điện: khái niệm, cơ sở phân tích mạch điện tử, mạch hồi tiếp, sơ đồ cơ bản của tầng khuyếch đại tín hiệu nhỏ dùng Tranzistor và mạch ghép giữa các tầng, các loại mạch khuyếch đại, mạch tính toán, mạch điều khiển...
653 |aMạch điện tử
653 |aKỹ thuật.
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(4): 01207192-5
890|a4|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207192 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3815 PH-H Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:28-10-2020
2 01207195 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3815 PH-H Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:28-10-2020
3 01207193 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3815 PH-H Sách Tiếng Việt 3
4 01207194 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3815 PH-H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:28-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào