Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
342.59702 NG-L
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam /
DDC 342.59702
Tác giả CN Nguyễn, Văn Luật.
Nhan đề Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Luật chủ biên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 317 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của Luật Hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, kinh tế, chính sách xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Việt Nam.
Từ khóa tự do Luật hiến pháp.
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 01102089-97, 01103842
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122901
0021
004C19DCF8F-331B-4E16-86C2-4E299F3361CB
005201412191054
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141219105347|bhou06|c20141219105235|dhou06|y20141219105204|zhou06
082 |a342.59702|bNG-L
100 |aNguyễn, Văn Luật.
245 |aGiáo trình luật hiến pháp Việt Nam / |cTS. Nguyễn Văn Luật chủ biên.
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2013
300 |a317 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Viện đại học Mở Hà Nội
520 |aNhững vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của Luật Hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, kinh tế, chính sách xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...
653 |aGiáo trình.
653 |aViệt Nam.
653 |aLuật hiến pháp.
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 01102089-97, 01103842
890|a10|b35|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103842 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 1
2 01102090 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 2
3 01102091 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 3
4 01102092 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 4
5 01102093 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 5
6 01102094 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 6
7 01102095 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 7
8 01102096 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 8 Hạn trả:04-10-2017
9 01102097 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 9
10 01102089 Kho Khoa Luật 342.59702 NG-L Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào