Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 NG-T
Giáo trình pháp luật kinh tế /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Hợp Toàn.
Nhan đề Giáo trình pháp luật kinh tế / TS. Nguyễn Hợp Toàn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba, có chỉnh sửa bổ sung.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân., 2012
Mô tả vật lý 439 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Luật
Tóm tắt Lý luận chung về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Quy chế pháp lý về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty, các hình thức tổ chức và chủ thể kinh doanh khác. Giới thiệu nội dung pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và vụ việc cạnh tranh, pháp luật về phá sản...
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Pháp luật.
Từ khóa tự do Kinh tế.
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(19): 01103503-20, 01103725
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122863
0021
00498E38B01-BC03-459A-B39E-F78807BEF557
005201501091500
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150109150012|bthanhnhan|c20150108142530|dhou07|y20141217111737|zhou06
082 |a343.597|bNG-T
1000 |aNguyễn, Hợp Toàn.
245 |aGiáo trình pháp luật kinh tế / |cTS. Nguyễn Hợp Toàn
250 |aTái bản lần thứ ba, có chỉnh sửa bổ sung.
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân., |c2012
300 |a439 tr. ; |c24 cm.
490 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Luật
520 |aLý luận chung về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Quy chế pháp lý về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty, các hình thức tổ chức và chủ thể kinh doanh khác. Giới thiệu nội dung pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và vụ việc cạnh tranh, pháp luật về phá sản...
653 |aGiáo trình.
653 |aPháp luật.
653 |aKinh tế.
852|a07|bKho Khoa Luật|j(19): 01103503-20, 01103725
890|a19|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103504 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 2 Hạn trả:20-06-2019
2 01103505 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 3
3 01103506 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:07-04-2017
4 01103507 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 5
5 01103508 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 6
6 01103509 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 7
7 01103510 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:18-04-2019
8 01103511 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:16-09-2019
9 01103512 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 10
10 01103513 Kho Khoa Luật 343.597 NG-T Giáo trình 11 Hạn trả:03-07-2019
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào