Sách TK Tiếng Việt
519.5 TO-Q
Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê /
DDC 519.5
Tác giả CN Tống, Đình Quỳ
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 233tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122504
0022
0049B434011-64A7-4172-96D7-004456863119
005201610051044
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20161005104410|bnamtd|c20161005104316|dnamtd|y20141121093443|znamtd
082 |a519.5|bTO-Q
100 |aTống, Đình Quỳ
245 |aHướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2007
300 |a233tr. ; |c21cm
653 |aHướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê
653 |aToán học
653 |aXác suất thống kê
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/huongdangiaibaitapsacxuatthongke/huongdangiaibaitapsacxuatthongke_002thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào