Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
571.6 NG-H
Giáo trình sinh học tế bào /
DDC 571.6
Tác giả CN Nguyễn, Như Hiền
Nhan đề Giáo trình sinh học tế bào / Nguyễn Như Hiền
Lần xuất bản Tái bàn lần 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 255 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Đối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào. Tổ chức phân tử của tế bào. Cấu trúc và chức năng của tế bào. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào. Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Tế bào
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 01104079, 01104081, 01104093
000 00000cam a2200000 4500
0012179
0021
0044311
005201501150933
008100125s2009 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20150115093307|bhou10|y20140830225615|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a571.6|223|bNG-H
100 |aNguyễn, Như Hiền|uPGS.TS
245 |aGiáo trình sinh học tế bào / |cNguyễn Như Hiền
250 |aTái bàn lần 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a255 tr. ; |c24 cm
520 |aĐối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào. Tổ chức phân tử của tế bào. Cấu trúc và chức năng của tế bào. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào. Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào
653 |aGiáo trình
653 |aSinh học
653 |aTế bào
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 01104079, 01104081, 01104093
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01104093 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 571.6 NG-H Giáo trình 1
2 01104079 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 571.6 NG-H Giáo trình 3
3 01104081 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 571.6 NG-H Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào