Sách TK Tiếng Việt
355.009597 LE-H
Tổng kết Đảng lãnh đạo Quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000) /
DDC 355.009597
Tác giả CN Lê, Hai
Nhan đề Tổng kết Đảng lãnh đạo Quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000) / Trung Tướng Lê Hai; Trung Tướng Phạm Quang Cận, Trung Tướng Trần Quang Khánh
Thông tin xuất bản H. : Quân Đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 484 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Quốc Phòng; Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Đảng Cộng Sản Việt Nam
Từ khóa tự do Quân sự
Từ khóa tự do Cách mạng
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Quốc phòng
Từ khóa tự do 1945-2000
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(50): 01213928-77
Địa chỉ 01Kho TTGDTC&QPAN(10): 33100071-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175072
0022
004395F677D-FA4B-4430-A225-F73B8754D581
005202209131423
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220913142336|zdtmkhue
082 |a355.009597|bLE-H
100 |aLê, Hai
245 |aTổng kết Đảng lãnh đạo Quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000) / |cTrung Tướng Lê Hai; Trung Tướng Phạm Quang Cận, Trung Tướng Trần Quang Khánh
260 |aH. : |bQuân Đội Nhân dân, |c2021
300 |a484 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Quốc Phòng; Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh
541 |aSách tặng
653 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
653 |aQuân sự
653 |aCách mạng
653 |aLãnh đạo
653 |aQuốc phòng
653|a1945-2000
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(50): 01213928-77
852|a01|bKho TTGDTC&QPAN|j(10): 33100071-80
890|a60
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 33100071 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 1
2 33100072 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 2
3 33100073 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 3
4 33100074 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 4
5 33100075 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 5
6 33100076 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 6
7 33100077 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 7
8 33100078 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 8
9 33100079 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 9
10 33100080 Kho TTGDTC&QPAN 355.009597 LE-H Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào