Sách TK Tiếng Việt
657.4 VO-N
Kế toán quản trị áp dụng cho các Doanh nghiệp Việt Nam /
DDC 657.4
Tác giả CN Võ Văn Nhị
Nhan đề Kế toán quản trị áp dụng cho các Doanh nghiệp Việt Nam / PGS.TS Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 367 tr. ; 27 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả(bs) CN TS. Phạm Ngọc Toàn
Tác giả(bs) CN NCS.ThS. Bùi Thị Trúc Quy
Tác giả(bs) CN NCS.ThS. Hồ Xuân Hữu
Tác giả(bs) CN NCS.ThS. Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN NCS.ThS. Lê Quang Mẫn
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Thị Hằng Nga
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(2): 06102387-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174905
0022
004A45EA73B-71E5-4982-9FFD-1B8A770D40C7
005202204061150
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220406115039|zdtmkhue
082 |a657.4|bVO-N
100 |aVõ Văn Nhị
245 |aKế toán quản trị áp dụng cho các Doanh nghiệp Việt Nam / |cPGS.TS Võ Văn Nhị
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a367 tr. ; |c27 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aKế toán
653 |aQuản trị
653 |aDoanh nghiệp Việt Nam
700 |aTS. Phạm Ngọc Toàn
700|aNCS.ThS. Bùi Thị Trúc Quy
700|aNCS.ThS. Hồ Xuân Hữu
700|aNCS.ThS. Lê Anh Tuấn
700|aNCS.ThS. Lê Quang Mẫn
700|aTS. Nguyễn Thị Hằng Nga
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(2): 06102387-8
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102387 Kho Khoa Kinh tế 657.4 VO-N Sách Tiếng Việt 1
2 06102388 Kho Khoa Kinh tế 657.4 VO-N Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào