Sách TK Tiếng Việt
659.2 GRE
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả /
DDC 659.2
Tác giả CN Gregory, Anne
Nhan đề Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả / Anne Gregory; Trung An, Việt Hà biên dịch
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh, NXB. Trẻ2007 :
Mô tả vật lý 270 tr ; 21 cm
Tóm tắt Công tác hoạch định và quản lý; PR trong bối cảnh thực tiễn; Bắt đầu quá trình hoạch định; Phân tích, thiết lập mục tiêu; Tìm hiểu công chúng và nội dung của thông điệp; Chiến lược và chiến thuật; Khung thời gian và nguồn lực
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Kế hoạch
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(4): 01204512-5
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(1): 01200706
000 00000caa a2200000 4500
00127484
0022
00439F145B5-DF60-4535-9F0B-E13DD18F27C6
005201501270909
008130408s2007 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20150127090519|zthuvienhou04
082 |a659.2|bGRE
1001 |aGregory, Anne
24500|aSáng tạo chiến dịch PR hiệu quả / |cAnne Gregory; Trung An, Việt Hà biên dịch
260 |aTP. Hồ Chí Minh, |c2007 : |bNXB. Trẻ
300 |a270 tr ; |c21 cm
520 |aCông tác hoạch định và quản lý; PR trong bối cảnh thực tiễn; Bắt đầu quá trình hoạch định; Phân tích, thiết lập mục tiêu; Tìm hiểu công chúng và nội dung của thông điệp; Chiến lược và chiến thuật; Khung thời gian và nguồn lực
653 |aQuản lí
653|aQuan hệ công chúng
653|aKế hoạch
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(4): 01204512-5
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(1): 01200706
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01200706 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 659.2 GRE Sách Tiếng Việt 5
2 01204512 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 659.2 GRE Sách Tiếng Việt 1
3 01204513 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 659.2 GRE Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:29-08-2022
4 01204514 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 659.2 GRE Sách Tiếng Việt 3
5 01204515 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 659.2 GRE Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào