Sách TK Tiếng Việt
302.2 DU-L
Kỹ năng thuyết trình /
DDC 302.2
Tác giả CN Dương, Thị Liễu
Nhan đề Kỹ năng thuyết trình / PGS.TS.Dương Thị Liễu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày tổng quan về thuyết trình và các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Trình bày chi tiết sáu công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình. Giới thiệu một số bài thuyết trình
Từ khóa tự do Thuyết trình
Từ khóa tự do Kĩ năng thuyết trình
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(13): 01200755-7, 01200764, 01203986-94
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 01200758
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 01203995
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 01200759-63
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123723
0022
00447B930BF-B3B6-40FC-8109-CE7994526C32
005201505261446
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150526144649|bnamtd|y20150108133752|zhou07
082 |a302.2|bDU-L
100 |aDương, Thị Liễu
245 |aKỹ năng thuyết trình / |cPGS.TS.Dương Thị Liễu
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2011
300 |a311 tr. ; |c21 cm
520 |aTrình bày tổng quan về thuyết trình và các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Trình bày chi tiết sáu công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình. Giới thiệu một số bài thuyết trình
653 |aThuyết trình
653 |aKĩ năng thuyết trình
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(13): 01200755-7, 01200764, 01203986-94
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 01200758
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 01203995
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 01200759-63
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/kynangthuyettrinh/kynangthuyettrinh_001thumbimage.jpg
890|a20|b19|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01200755 Kho Sách TK Tiếng Việt 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:28-08-2017
2 01200756 Kho Sách TK Tiếng Việt 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 3
3 01200757 Kho Sách TK Tiếng Việt 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:28-03-2017
4 01200764 Kho Sách TK Tiếng Việt 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 1
5 01200758 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 5
6 01200759 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 6
7 01200760 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 7
8 01200761 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 8
9 01200762 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-08-2022
10 01200763 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 302.2 DU-L Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2