Sách TK Tiếng Việt
658.4 BL-A
Sức mạnh của sự khích lệ :
DDC 658.4
Tác giả CN Blanchard, Ken
Nhan đề Sức mạnh của sự khích lệ : Bí quyết thành công trong công việc và các mối quan hệ (Whale done) / Ken Blanchard ; Liên Như , Hạnh Nguyên , Nguyễn Văn Phước
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 183 tr. ; 19 cm
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Từ khóa tự do Quan hệ kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phước
Tác giả(bs) CN Hạnh, Nguyên
Tác giả(bs) CN Liên, Như
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(5): 01201134, 01201557-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123266
0022
004736B4AA0-8F26-4833-B5CD-E09387512B16
005201501051057
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20150105105722|zhou07
082 |a658.4|bBL-A
100 |aBlanchard, Ken
245 |aSức mạnh của sự khích lệ : |bBí quyết thành công trong công việc và các mối quan hệ (Whale done) / |cKen Blanchard ; Liên Như , Hạnh Nguyên , Nguyễn Văn Phước
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp TP. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a183 tr. ; |c19 cm
653 |aBí quyết thành công
653 |aBí quyết kinh doanh
653 |aQuan hệ kinh doanh
700|aNguyễn, Văn Phước
700|aHạnh, Nguyên
700|aLiên, Như
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(5): 01201134, 01201557-60
890|a5|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01201557 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 BL-A Sách Tiếng Việt 1
2 01201558 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 BL-A Sách Tiếng Việt 2
3 01201559 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 BL-A Sách Tiếng Việt 3
4 01201560 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 BL-A Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:29-08-2022
5 01201134 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 BL-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào