Sách TK Tiếng Việt
658.4 NG-M
Phân tích hoạt động kinh doanh :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mỵ
Nhan đề Phân tích hoạt động kinh doanh : Lý thuyết, bài tập và bài giảng / Nguyễn Thị Mỵ ; Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 525 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cụ thể của hành vi tổ chức: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Hoạt động kinh doanh
Tác giả(bs) CN Phan, Đức Dũng
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 01201508-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123238
0022
0047F6E82DD-5893-444A-A7C5-7986738FFBD2
005201508121325
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150812132527|bminhkhue|y20150105094120|zhou07
082 |a658.4|bNG-M
100 |aNguyễn, Thị Mỵ
245 |aPhân tích hoạt động kinh doanh : |bLý thuyết, bài tập và bài giảng / |cNguyễn Thị Mỵ ; Phan Đức Dũng
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2009
300 |a525 tr. ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu những vấn đề cụ thể của hành vi tổ chức: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức
653 |aQuản lí
653 |aQuản lí
653 |aKinh doanh
653 |aHoạt động kinh doanh
700 |aPhan, Đức Dũng
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 01201508-10
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/phantichhoatdongkinhdoanh/phantichhoatdongkinhdoanh_001thumbimage.jpg
890|a3|b3|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01201508 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 NG-M Sách Tiếng Việt 1
2 01201509 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 NG-M Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:29-08-2022
3 01201510 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 658.4 NG-M Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1