Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
530.076 LU-B
Bài tập vật lí đại cương / :
DDC 530.076
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lí đại cương / : Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp. / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ,. Tập hai, Điện - Dao động - Sóng.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý 342 tr ; 21 cm
Tóm tắt Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho c ác trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tóm tắt Trường tĩnh điện. Vật dẫn, Tụ điện. Điện môi. Từ trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Các tính chất từ của các chất. Trường điện từ. Dao động. Sóng cơ và sóng điện từ
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Sóng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Hồ
Tác giả(bs) CN Dư, Trí Công.
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 10100476-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139055
0022
004F694C308-4DC8-4A17-AD71-AC15C9DE2160
005201508311332
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20150831133208|zuyencnsh
082 |a530.076|bLU-B
1000 |aLương, Duyên Bình
24510|aBài tập vật lí đại cương / : |bDùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp. / |cLương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ,. |nTập hai, |pĐiện - Dao động - Sóng.
250 |aTái bản lần thứ 20
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2013
300 |a342 tr ; |c21 cm
520 |aBiên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho c ác trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tóm tắt Trường tĩnh điện. Vật dẫn, Tụ điện. Điện môi. Từ trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Các tính chất từ của các chất. Trường điện từ. Dao động. Sóng cơ và sóng điện từ
653 |aBài tập
653 |aĐiện
653 |aDao động
653 |aVật lí
653 |aSóng
7000 |aNguyễn, Hữu Hồ
7000|aDư, Trí Công.
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 10100476-7
890|a2|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100476 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 530.076 LU-B Sách Tiếng Việt 1
2 10100477 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 530.076 LU-B Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:17-02-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào