Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
343.67 DI-H
Nghiên cứu quyền bề mặt theo pháp luật dân sự Việt Nam. Mã số V2018-04 :
DDC 343.67
Tác giả CN Đinh, Thị Hằng
Nhan đề Nghiên cứu quyền bề mặt theo pháp luật dân sự Việt Nam. Mã số V2018-04 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / TS. Đinh Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 64 tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật dân sự
Từ khóa tự do Quyền bề mặt
Tác giả(bs) CN ThS.NCS. Phạm Hùng Cường
Tác giả(bs) CN ThS. Đinh Thị Hồng Trang
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173948
0029
00456F5CB27-883E-45A0-AADB-142EF105F8D2
005202009151514
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200915011418|bdtmkhue|y20200915010011|zdtmkhue
082 |a343.67|bDI-H
100 |aĐinh, Thị Hằng
245 |aNghiên cứu quyền bề mặt theo pháp luật dân sự Việt Nam. Mã số V2018-04 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / |cTS. Đinh Thị Hằng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a64 tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật dân sự
653 |aQuyền bề mặt
700 |aThS.NCS. Phạm Hùng Cường
700|aThS. Đinh Thị Hồng Trang
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/343.67/dinhthihang/dinhthihang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào