Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
660.6 DA-V
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật bổ sung vào thức ăn chăn nuôi lợn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải. Mã số V2018-16 :
DDC 660.6
Tác giả CN Đào, Thị Hồng Vân
Nhan đề Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật bổ sung vào thức ăn chăn nuôi lợn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải. Mã số V2018-16 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học Công nghệ Cấp Trường / Đào Thị Hồng Vân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 68 tr. ; A4
Từ khóa tự do Ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Chất thải
Từ khóa tự do Sản xuất chế phẩm vi sinh vật
Từ khóa tự do Thức ăn chăn nuôi lợn
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173947
0029
004213374C0-B22D-41BD-B080-29656C13D428
005202009151120
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200914212038|bdtmkhue|y20200914211428|zdtmkhue
082 |a660.6|bDA-V
100 |aĐào, Thị Hồng Vân
245 |aNghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật bổ sung vào thức ăn chăn nuôi lợn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải. Mã số V2018-16 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học Công nghệ Cấp Trường / |cĐào Thị Hồng Vân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a68 tr. ; |cA4
653 |aÔ nhiễm môi trường
653 |aChất thải
653 |aSản xuất chế phẩm vi sinh vật
653 |aThức ăn chăn nuôi lợn
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/660.6/daothihongvan/daothihongvan_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào