Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 NG-Y
Giáo trình Luật kinh tế chuyên ngành /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Nhan đề Giáo trình Luật kinh tế chuyên ngành / TS. Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 173 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật kinh tế chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Chính
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bảo Ánh
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173910
0021
0049797C0E5-32DB-4E97-81F6-9D5E23C1E6C8
005202008181441
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200818004117|bdtmkhue|y20200817220215|zdtmkhue
082 |a343.597|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
245 |aGiáo trình Luật kinh tế chuyên ngành / |cTS. Nguyễn Thị Yến
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a173 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aLuật kinh tế chuyên ngành
700 |aNguyễn Như Chính
700|aTrần Thị Bảo Ánh
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatkinhtechuyennganh/giáo trình luật kinh tế chuyên ngành_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào