Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
004.071 NG-H
Giáo trình tin học cơ bản /
DDC 004.071
Tác giả CN Nguyễn, Việt Hương
Nhan đề Giáo trình tin học cơ bản / PGS. TS. Nguyễn Việt Hương
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 294 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu các kiến thức tin học cơ bản như: cách sử dụng máy tính và quản lí tệp, cơ sở về máy tính, các chương trình soạn thảo cơ bản, trình diễn, bảng tính, Internet và World - Wide - Web
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Hệ thống máy vi tính
Từ khóa tự do Tin học căn bản
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(2): 01102018-9
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 11100001-3
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(9): 01102017, 01102020-7
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 01104260-1
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(10): 31100496-505
000 00000naa a2200000 4500
0015218
0021
0048622
005201501161429
008110620s2012 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c50 000vnd
039|a20150116142850|bhou07|c20150114160401|dthanhnhan|y20140830230030|zadmin
041 |avie
082|a004.071|bNG-H
100 |aNguyễn, Việt Hương
245|aGiáo trình tin học cơ bản / |cPGS. TS. Nguyễn Việt Hương
250 |aXuất bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội, |c2012
300 |a294 tr. ; |c24 cm|eCD ROM
520|aGiới thiệu các kiến thức tin học cơ bản như: cách sử dụng máy tính và quản lí tệp, cơ sở về máy tính, các chương trình soạn thảo cơ bản, trình diễn, bảng tính, Internet và World - Wide - Web
653 |aTin học
653 |aHệ thống máy vi tính
653 |aTin học căn bản
653|aPhần mềm máy tính
852|a01|bKho Giáo trình|j(2): 01102018-9
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 11100001-3
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(9): 01102017, 01102020-7
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 01104260-1
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(10): 31100496-505
890|a26|b42|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100496 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 14
2 31100497 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 12
3 31100498 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 15
4 31100499 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 16
5 31100500 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 13
6 31100501 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 17
7 31100502 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 7
8 31100503 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 19
9 31100504 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 20
10 31100505 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 004.071 NG-H Sách Tiếng Việt 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào