Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
519.2071 NG-V
Giáo trình lý thuyết xác suất & thống kê toán /
DDC 519.2071
Tác giả CN Nguyễn, Cao Văn
Nhan đề Giáo trình lý thuyết xác suất & thống kê toán / PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, TS. Trần Thái Ninh
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 639 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Khái quát về lý thuyết xác suất và thống kê toán, áp dụng các phương pháp của xác suất, thống kê toán trong nghiên cứu kinh tế. Giới thiệu khả năng ứng dụng rộng rãi của phương pháp toán nói chung và xá suất thống kê nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thống kê toán
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Tác giả(bs) CN Trần, Thái Ninh
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(7): 01101159, 01101161, 01101165-9
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(5): 01101160, 01101162-4, 01101170
000 00000caa a2200000 4500
00116485
0021
00421665
005201501141546
008130409s2008 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c77000
039|a20150114154623|bthanhnhan|c20141208110406|dhonghanh|y20140830231842|zadmin
082|a519.2071|bNG-V
100 |aNguyễn, Cao Văn
245|aGiáo trình lý thuyết xác suất & thống kê toán / |c PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, TS. Trần Thái Ninh
250 |aIn lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2008
300 |a639 tr. ; |c21 cm
520 |aKhái quát về lý thuyết xác suất và thống kê toán, áp dụng các phương pháp của xác suất, thống kê toán trong nghiên cứu kinh tế. Giới thiệu khả năng ứng dụng rộng rãi của phương pháp toán nói chung và xá suất thống kê nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
653 |a Giáo trình
653 |a Thống kê toán
653 |a Thống kê
653 |a Xác suất
700|aTrần, Thái Ninh
852|a01|bKho Giáo trình|j(7): 01101159, 01101161, 01101165-9
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(5): 01101160, 01101162-4, 01101170
890|a12|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101159 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 1
2 01101160 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 519.2071 GIA Giáo trình 2
3 01101161 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 3 Hạn trả:28-02-2017
4 01101162 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 519.2071 GIA Giáo trình 4
5 01101163 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 519.2071 GIA Giáo trình 5
6 01101164 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 519.2071 GIA Giáo trình 6
7 01101165 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 7
8 01101166 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 8
9 01101167 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 9
10 01101168 Kho Giáo trình 519.2071 GIA Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào