Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.59707 NG-T
Giáo trình Luật Thương mại /
DDC 346.59707
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại / PGS.TS Nguyễn Viết Tý (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Ngô Trí Long. Tập 1
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 499 tr ; 21 cm
Tóm tắt Tài liệu Khái quát chung về luật thương mại. Pháp luật về doanh nghiệp. Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại. Pháp luật về phá sản. Giải quyết tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại.
Từ khóa tự do Luật.
Từ khóa tự do Luật thương mại.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(13): 01102508-16, 07100005-7, 07100832
000 00000caa a2200000 4500
0017799
0021
00411819
005201501091505
008120417s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c50000
039|a20150109150502|bthanhnhan|c20150109150420|dthanhnhan|y20140830230430|zadmin
082 |a346.59707|bNG-T
24510|aGiáo trình Luật Thương mại / |cPGS.TS Nguyễn Viết Tý (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Ngô Trí Long. |nTập 1
250|aTái bản lần thứ 6.
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2011
300 |a499 tr ; |c21 cm
520 |aTài liệu Khái quát chung về luật thương mại. Pháp luật về doanh nghiệp. Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại. Pháp luật về phá sản. Giải quyết tranh chấp thương mại
653 |a Giáo trình
653 |aThương mại.
653 |aLuật.
653|aLuật thương mại.
700|aNguyễn, Viết Tý
852|a07|bKho Khoa Luật|j(13): 01102508-16, 07100005-7, 07100832
890|a13|b23|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102508 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 1 Hạn trả:16-03-2018
2 01102509 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 2
3 01102510 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 3
4 01102511 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 4
5 01102512 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 5
6 01102513 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 6
7 01102514 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 7
8 01102515 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 8
9 01102516 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 9
10 07100005 Kho Khoa Luật 346.59707 NG-T Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào