Giáo trình
510.071 BU-T
Giáo trình đại số /
DDC 510.071
Tác giả CN Bùi, Minh Trí.
Nhan đề Giáo trình đại số / PGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
Lần xuất bản In tái bản.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2007
Mô tả vật lý 216 tr ; 23 cm
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Toán cao cấp.
Từ khóa tự do Đại số.
Tác giả(bs) CN Bùi, Tuấn Khang.
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(6): 01101238, 01101240-4
000 00000caa a2200000 4500
00129470
0021
0045EA791E2-218E-479A-B3E3-437EB8BE0300
005201504021040
008120305s2007 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20150402104040|znamtd
082|a510.071|bBU-T
1000 |aBùi, Minh Trí.
24510|aGiáo trình đại số / |cPGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
250|aIn tái bản.
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2007
300 |a216 tr ; |c23 cm
653|aGiáo trình.
653|aToán cao cấp.
653|aĐại số.
7000|aBùi, Tuấn Khang.
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(6): 01101238, 01101240-4
890|a6|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101238 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 1 Hạn trả:06-02-2023
2 01101240 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 2
3 01101241 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 3 Hạn trả:06-02-2023
4 01101242 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 4
5 01101243 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 5 Hạn trả:06-02-2023
6 01101244 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 510.071 BU-T Giáo trình 6 Hạn trả:06-02-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào