Giáo trình
381.071 TR-D
Giáo trình marketing căn bản /
DDC 381.071
Tác giả CN Trần, Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình marketing căn bản / B.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kInh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 407 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Marketing
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01101583
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(5): 10100335-9
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(19): 01100916-7, 01101569-82, 01101584-5, 01103926
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122723
0021
004675A38AA-51E0-4560-8772-F6AA1288BC3E
005201412151049
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20141215104740|zHOU08
082 |a381.071|bTR-D
100 |aTrần, Minh Đạo
245 |aGiáo trình marketing căn bản / |cB.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.)
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học kInh tế Quốc dân, |c2012
300 |a407 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aGiới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức - xã hội, tập trung làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại.
653 |aGiáo trình
653 |aTiếp thị
653 |aMarketing
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01101583
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(5): 10100335-9
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(19): 01100916-7, 01101569-82, 01101584-5, 01103926
890|a25|b38|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101569 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 1
2 01101570 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 2 Hạn trả:30-01-2023
3 01101571 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 3 Hạn trả:06-02-2023
4 01101572 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 4
5 01101573 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 5
6 01101574 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 6
7 01101575 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 7
8 01101576 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 8 Hạn trả:03-02-2023
9 01101577 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 9 Hạn trả:13-02-2023
10 01101578 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 381.071 TR-D Giáo trình 10 Hạn trả:03-02-2023
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào