Giáo trình
658.720711 NG-H
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng (Logistic) /
DDC 658.720711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Hà
Nhan đề Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng (Logistic) / Nguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 370 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Logistic
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174979
0021
004EEEC9529-19E3-41EA-9EE7-42D4B4A6B405
005202206141621
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220614162141|bdtmkhue|y20220614154055|zdtmkhue
082 |a658.720711|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Vân Hà
245 |aGiáo trình quản trị chuỗi cung ứng (Logistic) / |cNguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên)
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a370 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị
653 |aChuỗi cung ứng
653 |aLogistic
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhquantrichuoicungung/giaotrinhquantrichuoicungung_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào