Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm : Dùng cho các Trường Cao đẳng - Trung cấp Thương mại - Du lịch / Lữ, Quý Hòa17-07-2020Đại cương về hàng thực phẩm, thành phần hoá học và tính chất của hàng thực phẩm, vận chuyển và bảo quản, tiêu chuẩn hoá hàng thực phẩm, các nhóm hàng thực phẩm: rau quả tươi, lương thực, thịt gia súc gia cầm, trứng...
Giáo trình quản lý điểm đến du lịch / PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Thị Thu Mai24-06-2020Trên cơ sở kế thừa những tài liệu kinh điển của các học giả nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý và marketing về du lịch, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, giáo trình “Quản lý điểm đến du lịch" được biên soạn nhằm đưa ra những hướng dẫn chung về việc quản lý du lịch cho một điểm đến, đặc biệt chú trọng vào các điểm đến ở cấp độ một quốc gia, một tỉnh hay một thành phố, có thể áp dụng vào thực tiễn. Với kết cấu 6 chương, giáo trình trang bị cho sinh viên từ những nguyên lý chung - nội dung lý thuyết cơ bản gắn với hoạt động quản lý điểm đến du lịch đến từng chiến lược cụ thể mà điểm đến có thể vận dụng. Để minh họa cho các vấn đề lý thuyết, một số bài đọc và các ví dụ thực tế được chọn lọc và đưa vào nội dung giáo trình. Đồng thời, sau mỗi một chương đều có phần câu hỏi và bài tập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và kiểm tra mức độ nắm bắt vấn đề khi thực hiện các yêu cầu của chương.
Giáo trình hóa sinh học cơ sở / Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên)11-06-2020Giới thiệu về cấu trúc và chức năng của các phân tử sống, các quá trình trao đổi chất
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 160