Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính / PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng20-02-2024Khái quát về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán tiền và các giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán vật tư - hàng hoá; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...
Hướng dẫn thực hành môn học phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ24-01-2024Cung cấp cho sinh viên những tình huống và bài tập thực hành cụ thể bao quát toàn bộ hoạt động phân tích tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm
Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ / TS. Đoàn Minh Phụng24-01-2024Những vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm phi nhân thọ / TS. Đoàn Minh Phụng24-01-2024Những vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS. TS. Hoàng Mạnh Cừ23-01-2024Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
Hướng dẫn thực hành môn học kế toán quản trị doanh nghiệp bảo hiểm / PGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ23-01-2024Cung cấp cho sinh viên những tình huống và bài tập thực hành cụ thể bao quát toàn bộ hoạt động kế toán quản trị trong doanh nghiệp bảo hiểm
Sách hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ / PGS.TS Đoàn Minh Phụng23-01-2024Trình bày khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; hướng dẫn thực hành hoạt động khai thác, giám định và bồi thường bảo hiểm; hướng dẫn thực hành các hoạt động tái bảo hiểm, thực hành đòi người thứ ba và chống trục lợi bảo hiểm
Hệ thống câu hỏi và bài tập môn lý thuyết bảo hiểm / PGS.TS. Đoàn Minh Phụng22-01-2024Câu hỏi lý thuyết bảo hiểm. Bài tập luyện lý thuyết bảo hiểm. Hướng dẫn trả lời câu hỏi lý thuyết và đáp án bài tập.
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / TS. Hoàng Mạnh Cừ22-01-2024Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1219