Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Luật thi hành án hình sự20-06-2021Trình bày nội dung Luật thi hành án hình sự với những quy định chung và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; thi hành án phạt tù, tử hình, án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế...; các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự
Văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và áp dụng Bộ luật hình sự (Hiện hành)17-06-2021Gồm những nghị quyết, công văn, nghị định của Hội đồng Thẩm phán, Toà án nhân dân tối cao và của Chính phủ hướng dẫn về việc thi hành và áp dụng Bộ luật Hình sự hiện hành
Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành17-06-2021Trình bày nội dung của luật Phá sản năm 2014 với những qui định chung; quy định về đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ về tài sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; hội nghị chủ nợ; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh chấp; thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài...
Luật xây dựng (Hiện hành)Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 202017-06-2021Tài liệu cung cấp các thông tin về Luật xây dựng
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1125