Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi - Đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề / ThS. Lê Thị Mai Hoa (Chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2014
79tr. ; 19cm
Lê, Thị Mai Hoa
Gồm 51 câu hỏi - đáp với các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giáo dục và dạy nghề
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
H. : Chính trị quốc gia, 2011
59tr. ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1