Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tìm hiểu sơ đồ chữ ký điện tử ELGAMAL và lập trình ứng dụng để xác thực việc trao đổi dữ liệu qua mạng / Nguyễn Văn Linh, Th.S Đặng Văn Cường
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2012
81 tr. ; A4
Nguyễn, Văn Linh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1