Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kiếm tiền thời khủng hoảng : Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị trường chứng khoán bất động sản và tài chính suy thoái / Martin D.Weiss
H. : Lao động, 2014
555 tr. ; 21 cm
D.Weiss, Martin
Đề cập tới cuộc khủng hoảng tài chính trong những năm gần đây, những mánh khoé của các công ti môi giới, kiểm toán, báo cáo sai lệch, những nguỵ tạo sổ sách kế toán, những mờ ám quanh quĩ lương... kèm theo những hướng dẫn về cách kiếm tiền khi thị trường chứng khoán chao đảo, biến thảm hoạ kinh tế thành cơ hội kiếm lợi nhuận và học được bí quyết để đầu tư thành công trong những hoàn cảnh khó khăn nhất
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1