Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Maketing / PGS.PTS, Trần Minh Đạo chủ biên
Hà Nội : Thống kê, 2000
308 tr . ; 21 cm
Trần, Minh Đạo.
Những kiến thức cơ bản về marketing: Marketing trong kinh doanh và doanh nghiệp. Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing phục vụ kinh doanh. Anh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1