Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tang ca của người Hmôngz Sa Pa - Dẫn dịch thành 2 thứ tiếng Hmôngz - Việt / Giàng Seo Gà
H. : Khoa học xã hội, 2015
407tr. ; 21cm
Giàng, Seo Gà
Giới thiệu qua các tên gọi, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tang ca (kruôz cêr) của người Hmôngz
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu / Đỗ Thị Tấc. Quyển 1
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014
559tr ; 21cm
Đỗ, Thị Tấc
Giới thiệu những văn bản lời ca trong nghi lễ tiễn đưa linh hồn người chết lên trời của người Thái trắng ở Lai Châu gắn với nghi thức: đánh thức linh hồn, phá khuôn mẫu của mụ, vào áo quan, dâng rượu, trình dâng mâm cỗ trâu...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu / Đỗ Thị Tấc. Quyển 2
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014
559tr ; 21cm
Đỗ, Thị Tấc
Giới thiệu những văn bản lời ca trong nghi lễ tiễn đưa linh hồn người chết lên trời của người Thái trắng ở Lai Châu gắn với nghi thức: đánh thức linh hồn, phá khuôn mẫu của mụ, vào áo quan, dâng rượu, trình dâng mâm cỗ trâu...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời) của người Thái trắng ở Lai Châu / Đỗ Thị Tấc. Quyển 3
Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014
555tr ; 21cm
Đỗ, Thị Tấc
Giới thiệu những văn bản lời ca trong nghi lễ tiễn đưa linh hồn người chết lên trời của người Thái trắng ở Lai Châu gắn với nghi thức: đánh thức linh hồn, phá khuôn mẫu của mụ, vào áo quan, dâng rượu, trình dâng mâm cỗ trâu...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Khắp Thống Đẳm Khắp tiễn đưa đẳm của người Tày (Song ngữ Tày - Việt) / Hà Đình Tỵ
Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2010
459tr. ; 21 cm
Hà, Đình Tỵ
Giới thiệu một số bài hát tiễn hồn trong lễ tang của người Tày
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7 of 7