Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp / TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên); Lê Minh Thắng
H. : Chính Trị Quốc gia, 2013
476tr. ; 21cm
TS. Lê Minh Toàn
Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu luật nhà nước, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật đất đai, luật lao động và luật kinh doanh trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1