Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kĩ thuật xung- số : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Lương Ngọc Hải
H. : Giáo dục, 2006
231tr. ; 24cm
Lương Ngọc Hải
Kĩ thuật xung số; các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng transistor hay khuyếch thuật toán, các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch số và mạch định thời 555
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1