Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi và đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng / Luật gia Hoàng Châu Giang
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2007
167 tr ; 19 cm
Hoàng, Châu Giang

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số quy định pháp luật về xử phạt hành chính và hình sự trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005
153 tr. ; 19 cm

Giới thiệu luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về xử phạt hành chính và hình sự trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ quản lý lâm sản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1