Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình an toàn dữ liệu trong thương mại điện tử / TS. Đàm Gia Mạnh
Thống kê, 2009
206 tr. ; 24 cm
Đàm, Gia Mạnh
Đưa ra những vấn đề cơ bản liên quan đến an toàn dữ liệu trong TMĐT, những nguy cơ gây mất an toàn, các hình thức tấn công dữ liệu và cách phòng tránh cũng như biện pháp khắc phục hậu quả thông dụng, phổ biến hiện nay.
Đầu mục:1
2
Giáo trình Pháp luật Thương mại điện tử / TS. Nguyễn Văn Lâm; PGS.TS Vũ Quang
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
270 tr. ; A4
Nguyễn, Văn Lâm

Tài liệu số:1

3
Giáo trình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử / Dương Thăng Long; Nguyễn Đức Tuấn
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
325 tr.
Dương, Thăng Long

Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:7)
4
Giáo trình Phát triển hệ thống Thương mại điện tử / PGS.TS Nguyễn Văn Minh
H. : Thống Kê, 2014
315 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Nguyễn, Văn Minh

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3)
5
Luật giao dịch điện tử
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
43 tr. ; 19 cm

Giới thiệu những qui định chung, thông điệp dữ liệu, chữ kí điện tử, chứng thực chữ kí điện tử và việc quản lí dịch vụ này. Những qui định về giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử. Vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật, giải quyết tranh chấp, xử lí vi phạm trong giao dịch điện tử

       1  2 of 2