Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Suy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện : (tiểu luận và các bài viết chọn lọc) / THS.Nguyễn Hữu Giới
H. : Lao động, 2023
544 tr ; : Hình ảnh ; 21 cm
Nguyễn, Hữu Giới
Gồm những bài viết, tiểu luận về sách, nghề in và xuất bản ở nước ta. Về văn hoá đọc trong bối cảnh bùng nổ truyền thông, ngày hội đọc sách ở Việt Nam. Về thư viện hôm nay và ngày mai, thư viện Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức, hội nhập và phát triển...
Đầu mục:7
       1 of 1