Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 Bài tập kinh tế vĩ mô / Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2006
176tr. ; 24 cm
Vũ, Kim Dũng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc; PGS.TS. Hoàng Yến
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2010
254tr. ; 24cm
Nguyễn, Văn Ngọc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Kinh tế học vĩ mô / PTS.Phạm Văn Phổ
Hà Nội : Viện Đại học Mở Hà Nội, 1995
265tr. ; 22cm
Phạm, Văn Phổ
Trình bày những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô. Nêu các vấn đề thực tiễn thuộc các chính sách điều chỉnh kinh tế vĩ mô hiện nay ở nước ta. Nghiên cứu một số vấn đề vấn đề của kinh tế học vĩ mô chưa được nghiên cứu như thất nghiệp, thu nhập và tiết kiệm của dân cư
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kinh tế vĩ mô phân tích / Phạm Chung; Trần Văn Hùng
TP.HCM : Đại học quốc gia TP.HCM, 2002
457tr. ; 24 cm
Phạm, Chung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô / PGS.TS.Vũ Thu Giang (Biên tập)
Thống kê, 1998
211tr. ; 21cm
Vũ, Thu Giang
Cuốn sách nói về đại cương về kinh tế học; khái quát về kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1