Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất chất diệt khuẩn sinh học Nisin / Trần Thị Quy, GVHD: Nguyễn Thùy Châu
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2008
50tr. : hình ảnh ; A4
Trần, Thị Quy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1