Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xây dựng web gia phả dòng họ Hà Duyên / Kiều Mạnh Cường; GVHD: TS. Hà Duyên Trung
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
46tr : hình vẽ ; A4
Kiều, Mạnh Cường

Đầu mục:1
2
Xây dựng Website ảnh viện áo cưới Weddinglove / Đỗ Thị Phái, Ths. Trịnh Thị Xuân
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội
75 tr. ; A4
Đỗ, Thị Phái

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Xây dựng Website bán điện thoại di động / Nguyễn Tràng Tuấn, THS.Nguyễn Thị Quỳnh Như
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2010
83tr. ; A4
Nguyễn, Tràng Tuấn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng Website Bán điện thoại di động / Vũ Thị Thu Hiền, GS.Thái Thanh Sơn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2010
55tr. ; A4
Vũ, Thị Thu Hiền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Xây dựng website bán đồ công nghê cũ Star Mobile / Bùi Văn Sao; GVHD: Ths. Trịnh Thị Xuân
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội
90tr ; A4
Bùi Văn Sao

Đầu mục:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14