Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng kiến tập / TS. Trần Phương Thảo
H. : Trường Đại học Moẻ Hà Nội, 2022
A4
Trần, Phương Thảo

Tài liệu số:1

2
Bài giảng tài chính công / TS. Phan Hữu Nghị
H. : Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2022
418 tr. ; 21 cm
Phan, Hữu Nghị

Đầu mục:1
3
Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghipeej và phát triển nông thôn - chi nhánh Quế Võ / Đào Thị Lan Hương, GVHD: TS: Bùi Thanh Sơn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2015
83 tr. ; A4
Đào, Thị Lan Hương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS. TS. Hoàng Mạnh Cừ
H. : Tài chính, 2023
262 tr. ; 21 cm
Hoàng, Mạnh Cừ
Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
Đầu mục:3
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11