Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ai sở hữu kinh tế tri thức? / : Tiếng nói bè bạn : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Thanh, Peter Drahos, John Braithwaite..
Chính trị Quốc gia, 2005
187tr. ; 21cm

Giới thiệu quá trình chủ nghĩa tư bản sở hữu kinh tế tri thức và đang sử dụng tri thức đó để làm giàu, để bóc lột các nước nghèo, để thực hiện mưu đồ bá quyền thế giới và đề ra phương hướng đoàn kết đấu tranh của các nước đang phát triển vì một trật tự thế giới công bằng hơn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đạo cao đài tri thức cơ bản / TS. Nguyễn Minh Ngọc
H. : Nxb Từ điển Bách Khoa, 2012
112 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Minh Ngọc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hành trang tri thức thế kỷ XXI : Kinh tế, Xuân Du, Đào Dục, Lê Huy Hòa, Trần Thanh, Phạm Thiều 3
H. : Văn hóa thông tin, 2003
276tr. ; 19cm.
Xuân, Du

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỷ 21 / Ngô Quý Tùng
Chính trị Quốc gia, 2000
419tr ; 21cm
Ngô, Quý Tùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức / Ngô Việt Trung
Hà Nội : Nxb. Bưu điện, 2005
529 tr. ; 19 cm
Ngô, Việt Trung
Tài liệu cung cấp các thông tin về tổ chức, quản lý trong thừoi đại công nghệ thông tin và tri thức
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3