Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học : (Hướng dẫn giải và đáp án) / ThS. Trần An Hải (Chủ biên)
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
163 tr. ; 24 cm
Trần, An Hải

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)
2
Bài tập thống kê : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng / Đặng Hùng Thắng
Hà Nội : Giáo dục, 2000
188 tr. ; 21 cm
Đặng, Hùng Thắng
Gồm các bài tập và lời giải về thống kê toán học, lí thuyết xác suất, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, bài toán so sánh, so sánh mở rộng, phân tích tương quan và hồi qui
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập thống kê : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng / Đặng Hùng Thắng
Hà Nội : Giáo dục, 2009
191 tr ; 21 cm.
Đặng, Hùng Thắng
Gồm các bài tập và lời giải về thống kê toán học, lí thuyết xác suất, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, bài toán so sánh, so sánh mở rộng, phân tích tương quan và hồi qui
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn
Hà Nội : Giáo dục, 2002
232 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Cao Văn
Bao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
(Lượt lưu thông:11)
5
Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn
Hà Nội : Giáo dục, 2009
258 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Cao Văn
Bao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2