Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 bài tập và bài giải kế toán tài chính / TS. Nguyễn Văn Công
H. : Nxb Tài chính, 2002
344 tr. ; 23 cm
Nguyễn, Văn Công

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
108 bài tập và bài giải kế toán tài chính / TS. Phạm Huy Đoán
Hà Nội : Tài chính, 2004
407 tr ; 21 cm
Phạm, Huy Đoán

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
400 Sơ đồ Kế toán tài chính / Ts. Nguyễn Văn Công.
Hà Nội. : Tài chính,
372 tr. ; 25 cm.
Nguyễn, Văn Công.
Giới thiệu các sơ đồ chung về hệ thống kế toán tài chính
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS. TS. Hoàng Mạnh Cừ
H. : Tài chính, 2023
262 tr. ; 21 cm
Hoàng, Mạnh Cừ
Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
Đầu mục:3
5
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / TS. Hoàng Mạnh Cừ
H. : Tài chính, 2010
240 tr. ; 21 cm
Hoàng, Mạnh Cừ
Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
Đầu mục:3
       1  2  3  4  5 of 5